تاریخ چاپ :

2024 Jul 24

www.mohtadeen.com    

لینک مشاهده :  

عـنوان    :       

مریم فرانسوا- سره، هنرپیشه ی بریتانیایی که شیفته ی سیره ی حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم گردید

 

این هنرپیشه ی بریتانیایی می گوید که او مخصوصاً با توجه به زندگی و سیره ی حضرت محمد صلی الله علیه و سلم، برای مسلمان شدن انگیزه پیدا کردم.

مسریم فرانسوا سره می گوید: "چندین عامل در پیش آمدن چنین تغییر و تحولی در من نقش محوری داشتند. یکی از آن ها بررسی سیره ی حضرت محمد صلی الله علیه و سلم بود. فکر می کنم این مورد یکی از بزرگ ترین بدفهمی های طول تاریخ می باشد.

کنجکاوی عقلانی من به واسطه ی واکنش دوستان مسلمانم بعد از حادثه ی یازدهم سپتامبر که من مانند بیشتر مردم، قانع شده بودم که اسلام مسئول این بیرحمی و قساوت می باشد، جرقه زد.

وقتی به مطالعه ی این دین پرداختم، دریافتم که آن اعمال تروریستی تا چه اندازه در تضاد با پیام مرکزی دین اسلام می باشد که به صلح، اعتدال و انصاف امر می کند، می باشد. سپس اندک اندک فهمیدم که درواقع آنچه در پس حادثه ی یازدهم سپتامبر بوده است، افراط گرایی سیاسی کجراهی است که اسلام را چون روکشی برای توجیه اعمال خویش استفاده می کنند.

اسلام همیشه به تعادل و میانه روی امر می کند و فکر می کنم پیام حضرت محمد صلی الله علیه و سلم اساساً پیرامون وجود تعدل و میانه روی در کارهایمان می باشد.

رسالت وی این بود که بدی را با خوبی و همواره شرارت را با نیکی پاسخ داده و به یاد داشته باشیم که خداوند عدل و انصاف را دوست می دارد، حتی اگر کسانی ظلم بزرگی در حق تو مرتکی شوند، مسئولیت و تعهد اخلاقی تو نزد خداوند این است که در محدوده ی عدالت بوده و هرگز از چارچوب آن تعدی ننمایی."

وی چندین حدیث پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم را متذکر گردید، مانند؛  "کسی را که با تو بدی کرد ببخش. با آنکه با تو قطع رحم نموده بپیوند. نیکی نما با آنکه درحق تو بدی کرده است و راست بگوی حتی اگر مخالف خودت باشد."

"زیبایی اسلام در صورتی که اظهار گردد جلوه کند، و اظهار شود اگر آن را برای بهبود اجتماع ، نوع بشر و کل جهان به کارببندی."

مریم فرانسوا سره در دهه ی نود میلادی، در کودکی و با نمایش فیلم "Sense and Sensibility" (حس و حساسیت) معروف شد. اکنون وی به دلیل پیوستن به شمار روبه افزون زنان تحصیلکرده ی طبقه ی متوسط که اسلام آورده اند، شهرت بیشتری نیز یافته است.

 

والســلام.

 

ترجمه: مسعود

سایت مهتـدین

Mohtadeen.Com