تاریخ چاپ :

2019 Aug 25

www.mohtadeen.com    

لینک مشاهده :  

عـنوان    :       

شیخ خالد یاسین- آمریکا


شیخ خالد یاسین یک داعی مشهور، یعنی کسی است که در میان مردم به معرفی و دعوت دین اسلام می پردازد تا شمیر معنوی و اخلاقی مخاطبان را تقویت نماید، یا آنکه باورهای اسلامی را به ایشان بیاموزد.

در بروکلین و در پایان دهه ی 50، در محیطی درگیر در جدال برای حقوق بشر، آزادی و مساوات به دنیا آمد. وی آموخته بود که با تبحر درباره ی نابرابری و ظلم سخنرانی نماید. او هرگز قبول نداشت که چیزی به آسانی و بدون عزم راسخ به دست بیاید یا به زندگی درست، تحصیلات و از همه مهم تر به هدایت به سوی حقیقت، علی رغم محیط اطراف خویش، برسد.

شیخ خالد در کودکی از خانواده اش دور افتاده و در پرورشگاه ها ضربه ی سخت مسیحیت را تجربه نموده و احساس کرد به چیزی ساده و روشن تر برای روحیه گرفتن نیاز دارد. ابو محمد، شیخ خالد، نیز مانند باقی جمعیت جوان آفریقایی-آمریکایی نخستین بار بواسطه ی سیاهان ملت اسلام با دین اسلام آشنا شد.

با سخنرانی هایی که در سراسر جهان انجام می داد، می توانست در سطح بالایی قرآن، متون اسلامی و عربی را در مدینه و قاهره بیاموزد؛ گرچه هرگز توجهی بیش از آنچه مقتضی بوده را نمی پذیرفت و همیشه می گفت که او "شاگردِ شاگرد علم آموزی است". ابومحمد عقیده داشت که دانشی که به سادگی به دست بیایدارزش اندکی خواهد داشت. وی کسانی را که به دنبال دانش هستند را سفارش می کند که "از آن هایی بپرسند که می دانند."

شیخ خالد مدیر "مرکز هدف زندگانی" در شایرکلیف واقع در شفیلد است؛ منطقه ای برای فراگیری و فعالیت اجتماعی به صورت نمایشی در قلب شفیلد.اعضای محلی و دیگر جوامع برای تعطیلات می توانند برای آشنایی یا یک فنجان چایی و تصمیم گیری برای بهبود ارتباط بین افراد جامعه به این مرکز بروند.

خوشبختانه، هدف اصلی مرکز می کوشد برای جامعه ی پرجنب و جوش شفیلد در جهت ایجاد تمرکز بر بازسازی مفهومی از اسلام که تهدیدی برای جهان محسوب نشده و بلکه آن را توانمند و پربار می سازد، عمل نماید.

منظور اصلی که در همه ی پروژه های ابومحمد لحاظ می شود، حرکت در راستای ارائه ی حقیقت در واضح ترین، صریح ترین و کارآمدترین شیوه ها به مردم می باشد.

والسلام.

 


ترجمه: مسعود

مهتدین

Mohtadeen.Com