تاریخ چاپ :

2024 Jul 24

www.mohtadeen.com    

لینک مشاهده :  

عـنوان    :       

تازه مسلمان اسپانیایی امام مسجد شد

بسم الله الرحمن الرحیم

 

سیزده سال پیش، "ویسنت موتا آلفارو" کاتولیک متعصبی بود که مرتب در مراسم عشای ربانی شرکت می کرد و هر روز انجیل می خواند. امروز، او نه تنها یک تازه مسلمان است بلکه امام مسجد مرکز اسلامی والنسیا می باشد.

او اولین تازه مسلمانی است که امامت مسجد مسلمانان را در اسپانیا کسب به عهده گرفت. رهبر جماعت مسلمانان در والنسیا می گوید که آلفارو به خاطر صلاحیت برجسته و ممتازش به این مقام معتبر رسیده است. "الطاهر ایدا" در مصاحبه ای به سایت "اسلام داد نت" گفت که وی به دلیل دانش فراوان دینی به این مقام گماشته شد.

او معتقد است که انتصاب آلفارو پیامی روشن برای اتحاد و هم بستگی کسانی که به دین اسلام ملحق می شوند است. روی آوردن اسپانیایی ها اخیراً رشد چشمگیری داشته است، به گزارش یکی از روزنامه های محلی روشنفکران و دانشگاهیان و مخالفان جهانی شدن اسلام بخش بزرگی از این گروه تازه مسلمانان را تشکیل می دهند.

اقلیت مسلمانان اسپانیا حدود یک و نیم میلیون نفر تخمین زده شده است. بعد از مسیحیت اسلام دومین مذهب این کشور از سال 1967، شناخته شد. هنگامی که مردم درمورد تغییر دین آلفارو و سفر معنوی اش از مسیحت به سوی اسلام سؤال می کنند او این پاسخ ساده را به آنها می دهد که: "این خواست خداوند بود که اسلام انتخاب و زندگی من شود".

آلفارو یک دانشجوی بیست ساله بود وقتی که تصمیم گرفت به دین اسلام مشرف شود. "من به مطالعه ی قرآن پرداختم و فهمیدم که داستان های مربوط به مسیح واقعیت دارد و سپس مسلمان شدم". ضمن یادآوری اوایل سفر معنویش، در سنین نوجوانی او یک کاتولیک متعصب بود.

"همکلاسی هایم به مذهب علاقه ای نداشتند، همیشه عادت داشتم به کلیسا بروم و مرتب انجیل بخوانم. البته آن موقع چیزی راجع به اسلام نمی دانستم". او طی گفتگو با همسایه ی مسلمان الجزایری خود با دین اسلام آشنا شد. "یک بار داشتیم با هم صحبت می کردیم که او گفت همه ی انسان ها اولاد آدم و حوی می باشند و ما نیز نواده حضرت ابراهیم هستیم".

"خیلی شگفت زده شدم وقتی فهمیدم مسلمانان و عرب ها درواقع آدم و حوی را می شناسند". گفتگو میان این دو کاتولیک جوان را واداشت تا اطلاعات بیشتری به دست بیاورد. سرانجام طی مطالعات فراوان به دین اسلام مشرف شد.

پایان

ترجمه: مسعود

مهتدین

Mohtadeen.Com