تاریخ چاپ :

2024 Jun 15

www.mohtadeen.com    

لینک مشاهده :  

عـنوان    :       

سیاستمدار افراطی هلندی به دین اسلام روی آورد

بسم الله الرحمن الرحیم

 

یکی از سیاستمداران افراطی پس از مطالعات بسیار درمورد دین اسلام مسلمان شد. "آرنود ون دورن" در مصاحبه ای با کانال انگلیسی الجزیره گفت: "احساس افرادی را که نسبت به دینی شک و تردید دارند را درک می کنم زیرا برای آنها بعضی از چیزها غیر منتظره است. این تصمیم بزرگی بود که آن را سرسری نگرفتم".

خبر مسلمان شدن "دورن" برای اولین بار ماه گذشته تحت عنوان "آغازی جدید" در تویتر به نمایش گذاشته شد. سپس شهادتین را به زبان عربی اعلام نمود. این سیاستمدار بعداً اظهار داشت که به دین اسلام روی آورده است، ولی اطلاعات چندانی راجع به دلایل خود در این باره نداده است.

او گفت: "در میان دوستان نزدیکم، به عنوان فردی که فعالانه در جستجوی قرآن، حدیث و سنت و دیگر مسائل روزمی باشد، شناخته شده بودم. به علاوه با مسلمانان زیادی درمورد دین صحبت کردم". در حالی که از بحث های ضد اسلامی حزب تندرو روی گردان شد، "دورن" تصمیم می گیرد که به مطالعه و جستجویی سرسختانه درباره ی حقیقت دین خویش بپردازد.

"داستان های نادرست زیادی درمورد اسلام شنیده بودم، اما من کسی نبودم که بدون تحقیق و مطالعه عقاید و نظر دیگران را بپذیرم. بنابراین با کنجکاوی تمام شروع به بسط و توسعه ی معلوماتم درباره ی اسلام نمودم. یکی از دوستان مسلمانم به نام "ابو خولانی" با یکی از مساجد سنی تماس گرفت، تا بیشتر مرا راهنمایی کنند".

او به کانال الجزیره گفت که به عقیده ی بعضی ها من خیانتکار هستم ولی به نظر خیلی ها بهترین تصمیم زندگیم را گرفته ام. طبق معمول واکنش ها منفی بود، خوشبختانه از جانب برخی از سایت های اسلامی مورد حمایت قرار گرفتم. از اینکه افرادی بدون اینکه مرا بشناسند از من حمایت می کردند احساس خوبی داشتم.

برای این سیاستمدار آلمانی، پیدا کردن اسلام سرانجام او را به سوی مسیر واقعی در زندگیش رهنمود ساخت. "مانند خیلی ها در زندگی اشتباهات زیادی مرتکب شده ام، این خطا و اشتباهات درس عبرتی برایم شدند. با مسلمان شدنم احساس می کنم که سرانجام راه درست را پیدا کرده ام".

پایان

ترجمه: مسعود

مهتدین

Mohtadeen.Com