تاریخ چاپ :

2020 Feb 19

www.mohtadeen.com    

لینک مشاهده :  

عـنوان    :       

بعضی از عقائد بهائیت

بعضی از عقائد بهائیت

مذهب بهائیت دارای اموری عقیدتی و عملی است، از جمله عقاید و افکار آن‌ها به شرح زیر است:

1-      «قیامت و آخرت را انکار می‌کنند» و می‌گویند: از جمله چیزهای مبهم و غیر معقول از همان روزهای پیدایش دنیا، مسئله حشر و نشر است، آن‌ها کسانی را که در امور آخرت قرآن را تصدیق کنند محکوم به جهل و کفر می‌نمایند.

2-      «بهائی‌ها میرزا حسین علی (بهاء) را معبود خود می‌دانند و به سوی قبر او نماز می‌خوانند و حج می‌کنند». میرزا در کتاب أقدس خود می‌گوید: «کسی که قصد من کند قصد معبود را کرده است».

3-      بهاء در کتاب خود می‌گوید: ملائکه یعنی خاطره خوب، و شیطان یعنی خاطره بد.

4-      قبله‌گاه و زیارتگاه آنان همچون مسلمانان کعبه و مکه نیست، بلکه به سوی اقامتگاه بهاء عبادت و حج می‌کنند.

5-      بهاء همه قوانین اسلامی از حلال و حرام و احکام معاملات را ملغی دانست و حکم عقل را جایگزین شریعت اسلام نمود، این بیچاره اگر حق را درک کرده بود، درمی‌یافت که قوانین اسلامی مخالف عقل نیست و عدم قبول عقل وی نسبت به بعضی از قوانین اسلامی دلالت بر نقص قوانین اسلامی نمی‌دهد، بلکه دلالت بر نقص عقل خود وی می‌باشد، زیرا که شریعت اسلام با عقل کامل و سالم تعارضی ندارد.

6-      «جهاد را لغو نمود». بهاء می‌گوید: اولین بشارتی که به مناسبت ظهور خود به عالمینان می‌دهم محو جهاد است. این سخن را چندین بار در کتاب خود با تاکید تکرار کرده است و هر بار می‌گوید: لغو جهاد حکم ابدیست، و این همان چیزیست که استعمار شب و روز در تحقق آن می‌کوشد و این چنین بهائیت ثابت می‌کند که زاده و پرورده استعمار صلیبی و صهیونیست است.

7-      بهاء همانند یهود ربا را بر پیروان خود حلال نمود و زمانی که یهودیئی در مورد ربا از میرزا سوال کرد، در حالی که یهودی قبلاً می‌دانست- میرزا چه جواب خواهد داد، میرزا گفت: این اعلان از چندین سال قبل از ملکوت رحمن صادر شده خداوند می‌فرماید: (که منظورش از خداوند خود اوست)، «برای احسان به مردم ربا را مانند سایر معاملات رایج بین آن‌ها گردانیدم و قلم برداشته شد». یعنی این حکم تغییرناپذیر است.

8-      «نزد بهائیا همه چیز پاک و طاهر است و نجاستی وجود ندارد». بهاء در کتاب أقدس خود می‌گوید: «هنگامی که با اسم‌های خوب و صفات بلند خود به همه چیز در این جهان نظر انداختیم هرچیز در دریای طهارت غوطه‌ور شد».

آنچه گذشت خلاصه بعضی از عقائد بهائیت بود که به نظر می‌رسد تا این مقدار جهت شناخت آن مذهب در این بحث کوتاه کافی باشد، و چون هدف استفاده همه طبقات مردم از این بحث می‌باشد، لذا به ذکر بعضی از عقائد آن‌ها اکتفا نمودیم و از بیان جوانب عملی آن چشم پوشیدیم تا برای خوانندگان خسته‌کننده نباشد([1]).

منبع: برگرفته از کتاب: سخنی کوتاه در مورد آئین بهاء، تألیف: سایت عقیده.

 

 [1]- در مذهب بهائی هر زن و مردی در صورت توافق می‌توانند عمل زناشوئی را نسبت به یکدیگر انجام دهند، آن‌ها همچنین حجاب را برای زن حرام می‌دانند.