تاریخ چاپ :

2024 Jun 15

www.mohtadeen.com    

لینک مشاهده :  

عـنوان    :       

عبادات مسیحیان

عبادات مختص به کلیسا هست و هر کسی در هر کجا نمی تواند عبادت کند. مابطور مختصر عباداتی را که مسیحییان انجام میدهد ذکر می نمائیم:

 

1- غسل تعمید Baptism)  (: این عبادت قبل از وارد شدن در آیین مسیحیت انجام می گیرد تا از گناهان گذشته پاک گردد، در داخل کلیسا حوضی وجود دارد و در آنجا اطاق مخصوص غسل تعمید با افراد خاص موجود ميباشند، و بعد انتهای غسل به او اجازۀ شرکت در عشای ربانی (غذای مقدس) داده می شود.

 

2- عشاى ربانى (غذاى مقدس): پس از پذيرفتن آيين مسيحيت اين مهمترين رسم عبادتى است كه به عنوان ياد بود قربانى حضرت مسيح  علیه السلام  انجام مي گيرد، درين محفل سرودها خوانده مى شود، سپس حاضرين سر و صورت يكديگر را مى بوسند و مبارك باد مى گويند، بعد از آن شراب و نان آورده مى شود و ميان حاضرين تقسيم مى كنند، نان به جسم مسيح و شراب به خون مسيح تبديل میشود، ( اگرچه به ظاهر هيچ تغييرى پيدا نميشود).

 

3- نماز ( حمد خوانى) در صبح و شام نماز دارند اما تعداد ركعات معلومى ندارد و نماز شان عبارت از دعاها، تسبيحات و سرودها ميباشد، همچنين به جا آوردن نماز و روزه اختيارى است.

 

4- روزه: روزهء مسيحيان امتناع از خوردن غذاى چرب و آنچه از حيوانات گرفته مى شود (مثل گوشت و شير و....) و اكتفاء به خوردن حبوبات ميباشد، و مدت روزه و كيفيت آن در فرقه هاى مختلف متفاوت است.

 

5- اعتراف: خلوت با عالم دينى و اعتراف نمودن به آنچه مرتكب شده است، اين اعتراف گناهان وى را مورد عفو قرار ميدهد و عقوبتى بر وى لازم نميگردد.

 

6- سند مغفرت: اين سند را هر كه بخرد همه گناهان گذشته و آينده اش مورد عفو قرار مى گيرد، اين سند ها قيمت هاى متفاوتى دارد شايد شخصى در بدل پرداخت پول بيشتر به كليسا، صاحب چند متر جايداد در جنت گردد ([1]).

 


سایت مهتدین

Mohtadeen.Com

--------------------------------------------------

[1]-  الموسوعة المیسرة صـ: 405.