6 اسفند 1398 01/07/1441 2020 Feb 25

 
  صفحه اصلی
  زندگینامه مهتدین (متن)
  راهنمای مهتدین
  حقوق بشر از دیدگاه اسلام
  اسلام و مسيحيت
  اسلام و يهوديت
  اسلام و لائيك
  اسلام و بوداييت
  اسلام و بهائيت
  اسلام و تشيع
  اسلام و تصوف
  پاسخ به مستشرقین
  مقالاتی در دفاع از دین اسلام
  اسلام شناسی
  كليپهاي صوتي
  کليپهاي تصويري
  کـتـابـخـانـه
  ارسـال زندگینامه
  عضویت در خـبرنامه
  در مـورد سایت
  تماس با ما
  ارتبـاط با ما
 
تعداد کليپهاى صوتى: 377

تعداد كليپهاى تصويرى: 9

تعداد کل مقالات: 2192
تـعداد اعضاء سایت : 607
بازدید کـل سایت : 3372407
 

سایت نوار اسلام

سایت جامع فتاوی اهل سنت و جماعت

 

مشاهده مقاله   
 

شماره مقاله :

2273 تعداد مشاهده : 1177 تاریخ اضافه : 2012-04-13

 

پروردگار از دیدگاه یونانیها

هدف ما از ارائه این بحث در این موضوع بیان تاریخ انحراف در عقیده، نیست زیرا این موضوع خارج از امکان است به دلیل زیاد بودن انواع انحرافها و از طرف دیگر نیازی به این جنبه تاریک تاریخی نیست. چون کفر هر جا و در هر قالبی باشد، یکی است! بلکه هدف ما از بیان این موضوع این است که بدانیم این امتها به چه چیزهای گرفتار شده اند تا ارزش عقیده اسلامی برای کسانی که آن را قبول کردهاند در این میان بیشتر روشن گردد.

در واقع کسانیکه باطل را تجربه کردهاند و آنرا خوب شناخته اند، بیشتر حق را درک می کنند وقتی که به آن گرویده اند آن را پذیرفته اند و آنهایی که از اسلام پیروی نموده اما افکار و ادیان مقابل و مخالف را خوب نشناخته اند بیشتر و زود تر در دام انحراف و در معرض کژراهگی می افتند. چه زیبا است سخن حضرت عمر رضی الله عنه که میگوید:

 «اگر کسانی که اسلام را قبول کردند، جاهلیت را نمی شناختند و آن را تجربه نمی کردند، اسلا م نابود می شد!»

مسلم است کسی که تاریکی شب را تجربه کرده است، بیشتر می تواند از روشنایی روز لذت ببرد «و قدر عافیت را کسی داند که به مصیبتی گرفتار شده باشد.»

سید قطب این حقیقت را خوب درک کرده است آنگاه که میفرماید: انسان ضرورت این دین را درک نمیکند و نیاز به این فاصله گیری و دور شدن از گمراهیهایی که بشریت در تاریکیهای آن سرگردان بوده و اهمیت استقرار و ثبات یافتن بر یقین آشکار در زمینه اعتقادی را درک نخواهد کرد تا زمانی که از سنگینی و بزرگی این ابرهای متراکم و سنگین سرگردانی و سردرگمی، در زمینه های اعتقادی و تصوری و خرافی و افکار و اوهام پلید و شعار و تقالید و اوضاع و احوالی را که بر دل و دیدگان بشریت زنگار زده بود را تجربه نکند و تا زمانی که واقعیت هرج و مرج و آشفتگی و روان پریشی و دیوانگی و اسارت و محدودیت هایی که بقایای عقاید و باورهای آسمانی به سبب تحریف و تأویل و زیاد و کم شدن از جانب بشریت و آمیخته شدن آن با فلسفه و بت پرستی و خرافی گری را درک نکند.»

 

دانشمندان و محققین، یونانیها را از جمله ملت هاي متمدن دوران باستان ميدانند، اما باهم نگاهی را به عقیده این ملت گمراه و سرگردان، داشته باشیم تا ببینیم که در چه گمراهی و سرگردانی به سر می بردند.

آنها «جوبیتر» را رب الارباب و خدای برتر خود می‌دانستند که شکل و قیافه اش بیشتر به شیطان شباهت داشت تا به خدا، او موجودی کینه توز، بدخواه و ستیزه جو، سرگرم به شهوات و عشق بازی و خوردن و آشامیدن بود و به امور خدایان و مخلوقات توجهی نداشت مگر به میزانی که برای حفظ سلطه و قدرت و تداوم طغیان و جور و ستمش لازم بود. او از «اسقولاب » خدای صحت و بهداشت، خشمگین بود زیرا مریضان را مداوا می کرد، پس او را از اخذ و وصول مالیاتی که بر روح مرده هایی که از زمین به درون ها و به خاک منتقل می شدند، محروم می ساخت.

به گمان آنان او از «برومثیوس» آلت علم و صنعت، خوشش نمی آمد، زیرا او به مردم یاد می داد که آتش را در صنعت و تکنولوژی به کار ببرند و از معرفت نیرویی را کسب می کنند که مشابه و همسان نیروی خدایان است و او را به مجازات و تنبیه همیشگی محکوم نموده بود و به مرگ و دور انداختنش از محل تجمع خدایان راضی نبود بلکه انواع شکنجه و عذاب را در حق او اعمال و اختراع و مقرر نموده بود، او را در کوه دورافتاده ای غل و زنجیر و زندانی نموده و پرندگان را به سویش فرستاده تا در طول روز جگرش راتکه تکه کنند و از آن بچرند و بخورند و درموقع شب جگرش به حالت اولی بازگشته و سالم می گردید تا روز بعد نیز پرندگان شکاری جهت گاز گرفتن و اذیت دادنش باز گردند...، مدام در این عذاب بسر می برد تا ابد و کسی حق شفاعت را برایش نداشته و هیچ دعا و التماسی برایش پذیرفتنی نیست.

شاعر و فیلسوف بت پرست «هزیود» علت و سبب خشم خدایان از «برومثیوس» را چنین بیان می دارد که او در مراسم عروسی و ولیمه خدایان در سهم «جوبيتر» استخوان ها را بيشتر و گوشت و چربي را كمتر قرار داده است، «جوبیتر» معتقد است که او به واسطه معرفت، حکمت و هوشمندی و زیرکیش بر «برومیثوث» برتری دارد. چون او در میان خدایان به اندازه ای از معرفت و فراست برخوردار و مشهور بوده که خدای بزرگ از آن بی بهره بوده است.

«هزیود» شاعر و فیلسوف نهایت سعی خود را برای تنزیه و پاک جلوه دادن «جوبیتر» نموده و او را در شکل و قیافة مقدس و بزرگی برای مردم به تصویر کشیده که با شکل و قیافة خدای معبود تناسب داشته باشد، البته پس از این که عبادت را در دین یونانیهای قدیم تاحدی ارتقاء داده است.

اما با وجود آن، محققین و دانشمندان یونانی در مورد «جوبیتر» میگویند: او همسرش «هیره» را فریب می داد و خدای ابرها را به سوی مدار خورشید می فرستاد تا موقع طلوع خورشيد بر مدار آن بروند و افق را بپوشاند تا همسرش موقع طلوع خورشيد از عشق بازيهاي او با معشوقانش با خبر نشود.

مي گويند: روزي «هيره» همسر «جوبيتر» سر زده نزد او رفت. او را ديد كه در حال بوسيدن ساقهاي «جانيمير» است- جانيمير چوپاني بود بسيارخشکل و زیبا صورت – "جوبيتر" او را در خلوت ديد و او را ربوده و به آسمان برد، بهرحال «جوبيهتر» از تهمت فريفته شدن به ساقهاي جانيمير، نجات حاصل نكرد، اما لذت پیمانه شراب و شراب لبهای جانيمير او را از همسرش غافل نموده بود.

این نمونه ای از عقیده شرک آمیز و گمراهی است که مبنای آن را خرافات و خیالات و اوهام تشکیل میدهد و به افسانه ای تبدیل شده است. تعداد خدایان نزد یونانیها متعدد هستند که با هم مسابقه می دهند و همدیگر را می کشند و شکنجه می دهند و همانند انسان می خورند و می آشامند، با هم ازدواج می کنند و به همسرش خیانت میکند و همجنس بازی می کنند و اشتباه یکدیگر را نادیده می گیرند و....پس چنین عقیده ای چه تأثیری در دل پیروانش می تواند داشته باشد؟ چگونه بر اخلاق و رفتار افراد و جامعه تأثیر می گذارد؟و چنین عقیده ای که آلوده به شرک و انحراف است کدام ارزش و قیمتی را تثبیت میکند؟

مراجعه به کتاب "حقایق الاسلام وأباطل خصومه.

 

بازگشت به ابتدا

بازگشت به نتایج قبل

ارسال به دوستان

چاپ  
     

اخبار جهان اسلام

سايت عصر اسلام

 

 

سايت اسلام تيوب

سایت دائرة المعارف شبکه اسلامی

 

رسول خدا صلی الله علیه و سلم   فرموده است: 
(علیکم بسنتی و سنة الخلفاء الراشدین المهدیین من بعدی):
«به سنت من و سنت خلفای راشدین پس از من، چنگ بزنید».
سنن ابی داود (4/201) ترمذی (5/44)؛ این حدیث، حسن و صحیح است

 

شما از كجا با اين سايت آشنا شديد؟


1- لينك از سايتهاى ديگر
2- توسط دوستان
3- جستجو در انترنت

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

کلیه حقوق سایت متعلق به سایت مهتدین می باشد.

All Rights Reserved For Mohtadeen.com © 2009-2010