5 اسفند 1398 29/06/1441 2020 Feb 24

 
  صفحه اصلی
  زندگینامه مهتدین (متن)
  راهنمای مهتدین
  حقوق بشر از دیدگاه اسلام
  اسلام و مسيحيت
  اسلام و يهوديت
  اسلام و لائيك
  اسلام و بوداييت
  اسلام و بهائيت
  اسلام و تشيع
  اسلام و تصوف
  پاسخ به مستشرقین
  مقالاتی در دفاع از دین اسلام
  اسلام شناسی
  كليپهاي صوتي
  کليپهاي تصويري
  کـتـابـخـانـه
  ارسـال زندگینامه
  عضویت در خـبرنامه
  در مـورد سایت
  تماس با ما
  ارتبـاط با ما
 
تعداد کليپهاى صوتى: 377

تعداد كليپهاى تصويرى: 9

تعداد کل مقالات: 2192
تـعداد اعضاء سایت : 607
بازدید کـل سایت : 3371940
 

سایت نوار اسلام

سایت جامع فتاوی اهل سنت و جماعت

 

مشاهده مقاله   
 

شماره مقاله :

2134 تعداد مشاهده : 1458 تاریخ اضافه : 2012-02-09

 

نسبت دادن عاجزی وشکست به خداوند در بایبل (دليل 22 رد مسيحيت)

بايبل خداوند (جل جلاله) را مانند يک انسان ضعيف که درمقابل حريف خود در پهلواني شکست ميخورد ، بيان داشته است ، اين سخن که شايسته ی الله  متعال (جل جلاله) نيست ، دربايبل چنين ذکرشده است : (( شبانگاه يعقوب برخواست ودوهمسر وكنيزان ويازده فرزند وتمام اموال خود را برداشته به كنار رود اردن آمد وآنها درگذرگاهي يبوق فرستاد وخود درهمانجا تنها ماند . سپس مردي به سراغ او آمده ، تا سپيده صبح با او كشتي گرفت . وقتي آن مرد ديد كه نمي تواند بريعقوب غالب شود ،  بر ران او ضربه زد وپاي يعقوب صدمه ديد ، سپس آن مرد گفت : بگذار بروم ، جون سپيده دميده است ، اما يعقوب گفت : تا مرا بركت ندهي نميگذارم كه ازينجا بروي ، آن مرد پرسيد : نام تو چيست ؟ جواب داد : يعقوب ، به او گفت : پس ازين نام تو ديگر يعقوب نخواهد بود ، بلكه اسراييل ، زيرانزد خدا ومردم مقاوم بوده وپيروز شده اي . يعقوب از او پرسيد : نام توچيست ؟ آن مرد گفت : چرا نام مرا مي پرسي ؟ آنگاه يعقوب را درآنجا بركت داد ، يعقوب گفت : در آنجا من خدا را روبرو ديده ام ، وبا اين وجود هنوز زنده هستم ، پس آن مكان را فني ئيل (چهره خدا ) ناميد)) سفر پيدايش فصل 32 ، شماره 24-30 صفحه 32.

این متن سخناني است که دلالت بر نهايت بي ادبي به خداوند متعال (جل جلاله) است وهرگاه کسي به اين سخنان باور کند ، گناه بزرگي را انجام داده است ، زيرا اين عبارات به خدا چيز هايي را نسبت مي دهد ، که حتي شايسته يک انسان با شخصيت نيست.

وقتي بايبل مي گويد : (سپس مردي به سراغ او آمده ، تا سپيده صبح با او كشتي گرفت ) اين مرد کي بود ، هدفش ذات خدا است ، آيا شايسته است  کسي که خالق آسمانها وزمين وتمام بشريت است درمقابل يک انسان عادي ايستاده با وي کشي بگيرد . (تعالي شانه عمايصفون) الله  متعال (جل جلاله) ازآنچه بروي تهمت ميکنند ، پاک ومنزه است .

بايبل به اين بي احترامي اکتفا نکرده ، فريب کاري وغلطي درهنگام کشتي گيري را به الله  متعال (جل جلاله) نسبت ميدهد ، وميگويد : ( وقتي آن مرد ديد كه نميتواند بريعقوب غالب شود ،  بر ران او ضربه زد وپاي يعقوب صدمه ديد ) اين فريب کاري درهنگام کشتي توسط انسان هاي ضعيف وبد اخلاق صورت مي گيرد که توصيف الله  متعال (جل جلاله) به چنين صفات ويقين نمودن به چنين سخن ، بي نهايت بد اخلاقي درمقابل خدا بوده وکفر گوينده را ثابت ميکند .

ومعلوم ميشود که اين عبارت ها را انساني در بايبل نوشته است که خودش به عظمت و کبرياي الله  متعال (جل جلاله) ايمان نداشته است .

بايبل خدا را چنان کم زور وضعيف بيان مي دارد که نميتواند بدون اجازه ی يعقوب حرکت کند ، بايبل ميگويد : ( آن مرد گفت : بگذار بروم ، چون سپيده دميده است ، اما يعقوب گفت : تا مرا بركت ندهي نمي گذارم كه ازينجا بروي ، آن مرد پرسيد : نام تو چيست ؟ جواب داد : يعقوب ، به او گفت : پس ازين نام تو ديگر يعقوب نخواهد بود ، بلكه اسراييل ، زيرا نزد خدا ومردم مقاوم بوده وپيروزشده اي .)

در آنجا هم بي ادبي حضرت يعقوب را درمقابل خدا نشان ميدهد ، وهم ضعف وناتواني خدا را ثابت ميسازد .

خوب فکر کنيد ، آيا یک انسان عاقل ميتواند يقين کند که اين سخنان ، کلام خدا باشد ؟ ويا حد اقل سخنان يک پيغمبر معصوم ؟ هرگز خدا پاک ومقدس است ، الله  متعال (جل جلاله) ذات قوي و بي نياز است ، وحضرت يعقوب (عليه السلام ) نيز ازچنين قصه ها وحکايات پاک ومنزه است .

6- دليل ششـم : نسبت دادن پشيماني وجهل به خدا : بايبل با نهايت بي احترامي به خدا نسبت پشيماني ، حزن ، وتاسف را به خدا ميدهد ، وميگويد : (( هنگامي که الله  ديد مردم غرق درگناهند ودايما بسوي زشتي ها وپليدي ها مي روند ، از آفرينش انسان متاسف ومحزون شد )) سفر پيدايش ، فصل 6 ، شماره 5-6 ، صفحه 5.

بايبل ميخواهد بگويد که خداييکه خالق جهان است ، نميدانست که اولاد آدم گناه ميکنند ، بنابراين آنان را خلق نمود ، وزمانيکه ديد که آنها گناه ميکنند ، از آفرينش آنها پشيمان شده ، متاسف و غمگين گشت . آيا يک انسان عاقل که خداي عزوجل را خالق همه ی جهان ميداند ، او را عالم به تمامي امور قبلي وبعدي جهان ميداند ، اين گفته هاي بايبل را بجز خرافات وتهمت و بي احترامي به ذات الله  ( جل جلاله) چيزي ديگري خواهد خواند؟ هرگز .

نه تنها بايبل ذات خدا را در پيدايش زمين متهم نموده ، حتي در بعضي از موارد آني نيز متهم به پشيماني ساخته است ، درمورد قوم داود و نزول عذاب برآنان چنين ميخوانيم : (( بنابراين خدا  ، آن صبح مرض مهلکي بر اسرائيل فرستاد که تا سه روز ادامه داشت وهفتاد هزار نفر درآن کشور مردند ، ولي وقتي فرشته ی مرگ به پايتخت نزديک مي شد ، خدا متاسف شد، وبه فرشته فرمود: کافي است ، دست نگهدار )) کتاب دوم سموئيل ، فصل 24، شماره 15-16 صفحه 327‏.

 بدین شکل عبارات بايبل ميخواهد خدا (جل جلاله) را چنان معرفي کند که او از عاقبت کارهاي خود بي خبر بوده ، ونتيجه ی هيچکاري را نميداند ، بنابراين با انجام بعضي از کارها ، مانند ساير انسانها پشيمان ميشود.

خلاصه اينکه با مطالعه بايبل هرانسان خداپرست وخدا دوست احساس ميکند که اين کتاب ، براي خداشناسي وخدا پرستي نیست، بلکه توهيني به خدا و راهي براي بي خدايي است ، زيرا اين کتاب ذات خدا ( جل جلاله) را با چنان صفات زشتي بيان ميدارد ، که حتي براي يک انسان عادي اين عيب ها شايسته نيست . اين سخنان زشت درمورد الله  ( جل جلاله) نه تنها کلام خداي پاک نيست ، بلکه حتي کلام حضرت عيسي (عليه السلام) نيز نميباشد ، زيرا پيامبران مقام مقدس الهي را بي نهايت احترام نموده ، او را ذات قادر ، قوي ، عالم ، وخالق جهان ميدانند ، الله  ( جل جلاله) عالم است ، وازنتايج تمامي امور قبل ازوقوع وتجربه با خبرست ، بنابراين پشيمان وتاسف به ذات مقدس وي شايسته نيست ، همچنان صفات جهل ، بي خبري ، کشتي گيري ، فريب کاري درکشتي ، صفات انسانهاي ضعيف ميباشد ، که اين صفات به ذات الله  ( جل جلاله) شايسته نبوده ، ونسبت دادن اين صفات به الله  (جل جلاله) نهايت بي احترامي به ذات مقدس وي ميباشد .

از  الله (جل جلاله) استدعا ميکنيم که عقل وفکرمارا باز نموده ، تاحقيقت ها را بدرستي بدانيم وذات پرور دگار متعال را بخوبي بشناسيم .

 

بازگشت به ابتدا

بازگشت به نتایج قبل

ارسال به دوستان

چاپ  
     

اخبار جهان اسلام

سايت عصر اسلام

 

 

سايت اسلام تيوب

سایت دائرة المعارف شبکه اسلامی

 

رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرموده است:

(أريت في المنام أني أنزع بدلو بكرة على قليب، فجاء أبو بكر فنزع ذنوباً أو ذنوبين نزعاً ضعيفاً والله يغفر له ثم جاء عمربن الخطاب فاستحالت غرباً فلم أر عبقريا يفري فريه حتى روى الناس وضربوا بعطن)
«در خواب دیدم که از چاهی آب می‌کشم؛ آن‌گاه ابوبکر آمد و یک دلو آب از چاه کشید و او، در کشیدن آب ضعیف بود و خداوند، او را می‌بخشد. سپس عمر آمد و دلو را به دست گرفت؛ هیچ پهلوانی سراغ ندارم که همانند او کاری را بدین قوت انجام دهد. عمر چنان آب کشید که همه‌ی مردم و شترانشان سیراب شدند و به استراحت پرداختند»
 مسلم ش 2393 .

 

شما از كجا با اين سايت آشنا شديد؟


1- لينك از سايتهاى ديگر
2- توسط دوستان
3- جستجو در انترنت

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

کلیه حقوق سایت متعلق به سایت مهتدین می باشد.

All Rights Reserved For Mohtadeen.com © 2009-2010